جستجو

کسب مجوزقطعی 8رشته مقطع دکتری و22رشته مقطع کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدایلام رابه جامعه فرهیخته دانشگاهی استان ایلام تبریک وتهنیت می گوییم.(روابط عمومی واحدایلام)

امروز سه شنبه ٠٧ مرداد ١٣٩٣

موقعيت: صفحه اصلي > اساتيد 

 

لیست اعضا ء  هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به تفکیک رشته های دانشگاهی

ردیف

گروه       علوم سیاسی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

احمد      شوهانی

دانشجوی دکترا

روابط بین الملل

مربی

تمام وقت

2

ابراهیم    صدیق

دانشجوی دکترا

علوم سیاسی

مربی

تمام وقت

3

سارا    فلاحی           (مدیر گروه)

دانشجوی دکترا

علوم سیاسی

مربی

تمام وقت

4

محمد طاهری خنکداری

کارشناس ارشد

روابط بین الملل

مربی

تمام وقت

5

مجتبی قنبری

دانشجوی دکترا

روابط بین الملل

مربی

تمام وقت

6

جهانبخش  مرادی

دانشجوی دکترا

روابط بین الملل

مربی

تمام وقت

7

فرامرز میرزازاده

کارشناس ارشد

علوم سیاسی

مربی

تمام وقت

8

محمد مهدی پور

کارشناس ارشد

حقوق بین الملل

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه   مدیریت بازرگانی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

اردشیر    شیری

دانشجوی دکتری

مدیریت دولتی

مربی

نیمه وقت

2

مسلم محمدیان

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

3

لیدا   عزیز پور

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

4

محمد ایدی              (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

مربی

تمام وقت

5

یاسان    پور اشرف

دکترا 

مدیریت (بازار یابی بین المللی

استادیار

نیمه وقت

6

عنایت  هاشمی

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

7

بهزاد گوهری

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

8

جواد محمدی

کار شناس ارشد

مدیریت IT

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه عمران(کاردانی وکارشناسی)

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

علی شهری

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

نیمه وقت

2

علیرضا   عباس زاده      (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

تمام وقت

3

احسان  عبدلی

کارشناس ارشد

مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)

مربی

تمام وقت

4

محمد رضا جعفریان

کارشناس ارشد

مهندسی عمران(مدیرت ساخت)

مربی

تمام وقت

5

محمد مسعود واسطی

کارشناس ارشد

مهندسی عمران ( آب )

مربی

تمام وقت

6

طالب صادقیان

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

تمام وقت

7

حمید رضا لطفی زاده

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  ( آب)

مربی

تمام وقت

8

ابوذر امرایی

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

تمام وقت

9

علی طاووس نژاد

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

نیمه وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه   آ»وزش زبان و ادبیات  فارسی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

حمید خانیان

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

2

محمد رضا فاطمی مقدم     (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

3

زهرا فتحی

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

4

مهناز قمرزاده

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

5

نوشین منصور پور

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

6

علیرضا شوهانی

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

7

مالک شعاعی

دانشجوی دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

8

محمد جلیل بهادری

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

9

میر عباس  عزیزی فر

دانشجوی دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه       معارف اسلامی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

ایرج نیکجو

کارشناس ارشد

تاریخ- تاریخ ایران اسلامی

مربی

تمام وقت

2

سید محمد رضا حسینی نیا     (مدیر گروه)

سطح 3 حوزه

علوم قرآن و حدیث

مربی

تمام وقت

3

 

 

 

 

 

ردیف

گروه      علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

علی موسی نژاد      (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

2

فروغ صالح دیرین

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

3

فرنگیس سعیدیان

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

4

حشمت قبادی

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

5

یونس عزتی

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

6

رضا حقیقی

کارشناس ارشد

مردم شناسی

مربی

تمام وقت

7

علی مهرابی

دانشجو دکتری

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه      آموزش ابتدایی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

عبدالعلی فارغی

کارشناس ارشد

فلسفه تعلیم و تربیت

مربی

تمام وقت

2

شهین غیاثی         (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

مدیریت آ»وزشی

مربی

تمام وقت

3

حمیرا سلیمان نژاد

کارشناس ارشد

رواشناسی عمومی

مربی

تمام وقت

4

زینب میهن دوست

کارشناس ارشد

رواشناسی عمومی

مربی

تمام وقت

5

علی روشنی زاده

کارشناس ارشد

تاریخ و فلسفه آموزش پرورش

مربی

تمام وقت

6

عادل نوروزی

کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی

مربی

تمام وقت

7

شهرام مامی

دانشجو دکتری

روان شناسی عمومی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه      تربیت بدنی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

فردین فتاحی

دانشجوی دکتری

تربیت بدنی فیزیولوژی  ورزشی

مربی

تمام وقت

2

ارسلان چولکی

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

3

رمضان کریمی

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

4

محمود نیک سرشت

دانشجوی دکتری

تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی

مربی

تمام وقت

5

عبدالحسین  طاهر کلان

دانشجوی دکتری

تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی

مربی

تمام وقت

6

محمد رضا یوسفی     (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

7

مهناز امیدی

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

8

مریم عباسی دره بیدی

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

محمد باقر شعبانی

دکتری

 آموزش زبان انگلیسی

استادیار

نیمه وقت

2

شهرام ولیدی

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات انگلیسی

مربی

تمام وقت

3

هیوا ویسی             (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

 آموزش زبان انگلیسی

مربی

تمام وقت

4

اکبر عزیزی فر

کارشناس ارشد

 آموزش زبان انگلیسی

مربی

تمام وقت

5

 طیبه خوشبخت

کارشناس ارشد

زبان شناسی همگانی

مربی

تمام وقت

6

 مهناز دارابی

کارشناس ارشد

 آموزش زبان انگلیسی

مربی

تمام وقت

7

حبیب گوهری

کارشناس ارشد

زبان شناسی همگانی

مربی

تمام وقت

8

 

 

 

 

 

ردیف

گروه   شیمی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

افشار علی حسینی           (مدیر گروه)

دکتری

مهندسی شیمی

استادیار

تمام وقت

2

شهریار عباسی

دکتری

شیمی تجزیه

مربی

نیمه وقت

3

محمد علی کرمی

دانشجوی دکتری

شیمی آلی

مربی

تمام وقت

4

حسین پیمان

دانشجوی دکتری

شیمی تجزیه

مربی

تمام وقت

5

شیدا حاجیانی

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

مربی

تمام وقت

6

فرشته عباسی

کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک

مربی

تمام وقت

7

زهرا حاجی قاسمی

کارشناسی ارشد

شیمی معدنی

مربی

تمام وقت

8

فروه رئوفی

کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  کامپیوتر

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

صادق خورشیدی

کارشناسی ارشد

 کامپیوتر (نرم افزار)

مربی

تمام وقت

2

رضا بشارتی

کارشناسی ارشد

 کامپیوتر (نرم افزار)

مربی

تمام وقت

3

نرگس حیدری

کارشناسی ارشد

 علوم کامپیوتر

مربی

تمام وقت

4

عالی نصرت الهی

کارشناسی ارشد

صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری

 آموزشیار

تمام وقت

5

مجتبی کرمی

دانشجوی دکتری

 کامپیوتر (هوش مصنوعی)

مربی

نیمه وقت

6

سندس بهادری

دانشجوی ارشد

 کامپیوتر (نرم افزار)

آموزشیار

تمام وقت

7

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  حسابداری

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

مجتبی مراد پور        (مدیر گروه)

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

2

حسین نادری

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

3

رضا صید خانی

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

4

محمد نقی رحمتی

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

5

فرشاد سبز علی پور

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

6

رحمت الله محمدی پور

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

تمام وقت

7

بیژن جوهری

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

نیمه وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  علوم تجربی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

علیرضا رنگین         (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

زیست شناسی- فیز یولوژی گیاهی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  زراعت و اصلاح نباتات

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

عباس ملکی           (مدیر گروه)

دکتری

زراعت

استادیار

تمام وقت

2

افشین مظفری

دانشجوی دکتری

زراعت

مربی

تمام وقت

3

فرزاد بابایی

کارشناس ارشد

زراعت و اصلاح نباتات

مربی

تمام وقت

4

محمد میرزائی حیدری

دانشجوی دکتری

زراعت

مربی

تمام وقت

5

حمید مجیدی

دانشجوی دکتری

مکانیزاسیون کشاورزی

مربی

تمام وقت

6

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  معماری

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

هادی شهامت

کارشناس ارشد

معاری

مربی

تمام وقت

2

نور محمد افشار           (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

 مهندسی معماری

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  ریاضی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

روشنک لطفی کار

کارشناس ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

تمام وقت

2

ابوالحسن مهدوی           (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

ریاضی محض (هندسه)

مربی

تمام وقت

3

مرضیه حلیمی

کارشناس ارشد

ریاضی محض

مربی

تمام وقت

4

پریوش نصرت پور

دانشجوی دکتری

ریاضی محض (جبر)

مربی

تمام وقت

5

آرش نادمی

کارشناس ارشد

آمار

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  تولیدات گیاهی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

یزدان لطفی

کارشناس ارشد

 کشاورزی (خاک شناسی)

مربی

تمام وقت

2

محمود رستمی نیا        (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

 کشاورزی (خاک شناسی)

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  دینی عربی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

عبدالجبار زرگوش نسب         (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

الهیات و معارف اسلامی

مربی

تمام وقت

2

محمد اعتمادی مقدم

دانشجوی دکتری

زبان و ادبیات عرب

مربی

تمام وقت

3

رحیم انصاری پور

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات عرب

مربی

تمام وقت

4

محمد ابدال بیگی

کارشناس ارشد

فلسفه و حکمت اسلامی

مربی

تمام وقت

5

علی اصغر شریفی راد

کارشناس ارشد

الهیات و معارف اسلامی

مربی

تمام وقت

6

اختر سلطانی

کارشناس ارشد

علوم قران و حدیث

مربی

تمام وقت

7

مهناز مؤمنی

کارشناس ارشد

الهیات و فقه حقوق

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  صنایع

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

امیر رضا خاکی

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع

مربی

نیمه وقت

2

مسعود صیدی            (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع

مربی

تمام وقت

3

محسن نوری زاده

کارشناس ارشد

مهندسی مکانیک( طراحی کاربردی)

مربی

تمام وقت

4

علی نوری

کارشناس ارشد

صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری

مربی

تمام وقت

5

احسان شهبازی

کارشناس ارشد

مهندسی صنایع

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  مکانیک خودرو

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

جمال صیدی           (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  باستان شناسی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

خداکرم مظاهری

دکتری

باستان شناسی(پیش از تاریخ)

استادیار

تمام وقت

2

ابراهیم مرادی         (مدیر گروه)

دکتری

باستان شناسی  (دوران اسلامی)

استادیار

تمام وقت

3

حبیب الله محمودیان

کارشناس ارشد

باستان شناسی (پیش از تاریخ)

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  فیزیک

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

سعید مروی            (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

فیزیک(حالت جامدات)

مربی

تمام وقت

2

حمید سلوداری

کارشناس ارشد

فیزیک

مربی

تمام وقت

3

مسعود صیدی (امریه گروه فیزیک)

کارشناس ارشد

فیزیک(هسته ای)

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  ترویج و آموزش کشاورزی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

رویا اشراقی سامانی

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

تمام وقت

2

مرجان واحدی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

تمام وقت

3

علیرضا پورسعید

دانشجوی دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

مربی

تمام وقت

4

باقر آرایش

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

تمام وقت

5

صفا فرخی            (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

مربی

تمام وقت

6

حامد چهار سوقی امین

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  منابع طبیعی-جنگلداری

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

علی ملک قاسمی

دانشجوی دکتری

منابع طبیعی (جنگلداری)

مربی

تمام وقت

2

علی رستمی

دکتری

منابع طبیعی (جنگلداری)

استادیار

تمام وقت

3

سینا دیوسالار           (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

منابع طبیعی (جنگلداری)

مربی

تمام وقت

4

رضا عبدالهی

کارشناس ارشد

منابع طبیعی (مرتع داری)

مربی

تمام وقت

5

بهروز ناصری

کارشناس ارشد

منابع طبیعی (جنگلداری)

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  علوم دامی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

منصور احمدی

دکتری

علوم دامی(تغذیه)

استادیار

تمام وقت

2

علی عباس نیکوند

کارشناس ارشد

دامپزشکی( دکتری حرفه ای)

مربی

تمام وقت

3

علی محمد بهرامی

دکتری

علوم دامی(آسیب شناسی دام)

استادیار

نیمه وقت

 

 

 

 

 

 

                                     

Fmenu Not Found

: نام كاربر
: رمز ورود

آدرس ايميل


آمار بازديد كنندگان امروز 656 نفر

آمار كل 2863028 نفر

آمار بازديد از صفحه جاري 2نفر

آزمايشگاهها كتابخانه مجازي همابشها و سمينارها دانشگاه به روايت تصوير خبرگزاري آنا سايت دكتر جاسبي
سايت مركز آزمون دانشگاههاي ايران خبرگزاري ها - روزنامه ها - مجلات كانون مهدويت باشگاه پژوهشگران جوان سايتها مفيد ديگر

Copyright © 2006 ilam-iau.ac.ir All rights reservedE-Mail:info@ilam-iau.ac.ir