جستجو

قال موسى (عليه السلام): خداوندا! می خواهم به تو نزديك شوم، فرمود: قرب من از آن كسى است كه شب قدر بيدار شود، گفت: خداوندا! رحمتت را می ‏خواهم، فرمود: رحمتم از آن كسى است كه در شب قدر به مسكينان رحمت كند: گفت: خداوندا! جواز گذشتن از صراط را از تو می خواهم فرمود: آن، از آن كسى است كه در شب قدر صدقه‏ اى بدهد... مستدرك الوسائل، ج 7 صفحه 456

امروز سه شنبه ١٠ شهريور ١٣٩٤

موقعيت: صفحه اصلي > اساتيد 

 

لیست اعضا ء  هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به تفکیک رشته های دانشگاهی

ردیف

گروه       علوم سیاسی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

احمد      شوهانی

دانشجوی دکترا

روابط بین الملل

مربی

تمام وقت

2

ابراهیم    صدیق

دانشجوی دکترا

علوم سیاسی

مربی

تمام وقت

3

سارا    فلاحی           (مدیر گروه)

دانشجوی دکترا

علوم سیاسی

مربی

تمام وقت

4

محمد طاهری خنکداری

کارشناس ارشد

روابط بین الملل

مربی

تمام وقت

5

مجتبی قنبری

دانشجوی دکترا

روابط بین الملل

مربی

تمام وقت

6

جهانبخش  مرادی

دانشجوی دکترا

روابط بین الملل

مربی

تمام وقت

7

فرامرز میرزازاده

کارشناس ارشد

علوم سیاسی

مربی

تمام وقت

8

محمد مهدی پور

کارشناس ارشد

حقوق بین الملل

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه   مدیریت بازرگانی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

اردشیر    شیری

دانشجوی دکتری

مدیریت دولتی

مربی

نیمه وقت

2

مسلم محمدیان

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

3

لیدا   عزیز پور

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

4

محمد ایدی              (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

مربی

تمام وقت

5

یاسان    پور اشرف

دکترا 

مدیریت (بازار یابی بین المللی

استادیار

نیمه وقت

6

عنایت  هاشمی

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

7

بهزاد گوهری

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

8

جواد محمدی

کار شناس ارشد

مدیریت IT

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه عمران(کاردانی وکارشناسی)

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

علی شهری

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

نیمه وقت

2

علیرضا   عباس زاده      (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

تمام وقت

3

احسان  عبدلی

کارشناس ارشد

مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)

مربی

تمام وقت

4

محمد رضا جعفریان

کارشناس ارشد

مهندسی عمران(مدیرت ساخت)

مربی

تمام وقت

5

محمد مسعود واسطی

کارشناس ارشد

مهندسی عمران ( آب )

مربی

تمام وقت

6

طالب صادقیان

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

تمام وقت

7

حمید رضا لطفی زاده

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  ( آب)

مربی

تمام وقت

8

ابوذر امرایی

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

تمام وقت

9

علی طاووس نژاد

کارشناس ارشد

مهندسی عمران  (سازه)

مربی

نیمه وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه   آ»وزش زبان و ادبیات  فارسی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

حمید خانیان

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

2

محمد رضا فاطمی مقدم     (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

3

زهرا فتحی

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

4

مهناز قمرزاده

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

5

نوشین منصور پور

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

6

علیرضا شوهانی

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

7

مالک شعاعی

دانشجوی دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

8

محمد جلیل بهادری

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

9

میر عباس  عزیزی فر

دانشجوی دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه       معارف اسلامی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

ایرج نیکجو

کارشناس ارشد

تاریخ- تاریخ ایران اسلامی

مربی

تمام وقت

2

سید محمد رضا حسینی نیا     (مدیر گروه)

سطح 3 حوزه

علوم قرآن و حدیث

مربی

تمام وقت

3

 

 

 

 

 

ردیف

گروه      علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

علی موسی نژاد      (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

2

فروغ صالح دیرین

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

3

فرنگیس سعیدیان

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

4

حشمت قبادی

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

5

یونس عزتی

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

6

رضا حقیقی

کارشناس ارشد

مردم شناسی

مربی

تمام وقت

7

علی مهرابی

دانشجو دکتری

جامعه شناسی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه      آموزش ابتدایی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

عبدالعلی فارغی

کارشناس ارشد

فلسفه تعلیم و تربیت

مربی

تمام وقت

2

شهین غیاثی         (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

مدیریت آ»وزشی

مربی

تمام وقت

3

حمیرا سلیمان نژاد

کارشناس ارشد

رواشناسی عمومی

مربی

تمام وقت

4

زینب میهن دوست

کارشناس ارشد

رواشناسی عمومی

مربی

تمام وقت

5

علی روشنی زاده

کارشناس ارشد

تاریخ و فلسفه آموزش پرورش

مربی

تمام وقت

6

عادل نوروزی

کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی

مربی

تمام وقت

7

شهرام مامی

دانشجو دکتری

روان شناسی عمومی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه      تربیت بدنی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

فردین فتاحی

دانشجوی دکتری

تربیت بدنی فیزیولوژی  ورزشی

مربی

تمام وقت

2

ارسلان چولکی

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

3

رمضان کریمی

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

4

محمود نیک سرشت

دانشجوی دکتری

تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی

مربی

تمام وقت

5

عبدالحسین  طاهر کلان

دانشجوی دکتری

تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی

مربی

تمام وقت

6

محمد رضا یوسفی     (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

7

مهناز امیدی

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

8

مریم عباسی دره بیدی

کارشناس ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

محمد باقر شعبانی

دکتری

 آموزش زبان انگلیسی

استادیار

نیمه وقت

2

شهرام ولیدی

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات انگلیسی

مربی

تمام وقت

3

هیوا ویسی             (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

 آموزش زبان انگلیسی

مربی

تمام وقت

4

اکبر عزیزی فر

کارشناس ارشد

 آموزش زبان انگلیسی

مربی

تمام وقت

5

 طیبه خوشبخت

کارشناس ارشد

زبان شناسی همگانی

مربی

تمام وقت

6

 مهناز دارابی

کارشناس ارشد

 آموزش زبان انگلیسی

مربی

تمام وقت

7

حبیب گوهری

کارشناس ارشد

زبان شناسی همگانی

مربی

تمام وقت

8

 

 

 

 

 

ردیف

گروه   شیمی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

افشار علی حسینی           (مدیر گروه)

دکتری

مهندسی شیمی

استادیار

تمام وقت

2

شهریار عباسی

دکتری

شیمی تجزیه

مربی

نیمه وقت

3

محمد علی کرمی

دانشجوی دکتری

شیمی آلی

مربی

تمام وقت

4

حسین پیمان

دانشجوی دکتری

شیمی تجزیه

مربی

تمام وقت

5

شیدا حاجیانی

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

مربی

تمام وقت

6

فرشته عباسی

کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک

مربی

تمام وقت

7

زهرا حاجی قاسمی

کارشناسی ارشد

شیمی معدنی

مربی

تمام وقت

8

فروه رئوفی

کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  کامپیوتر

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

صادق خورشیدی

کارشناسی ارشد

 کامپیوتر (نرم افزار)

مربی

تمام وقت

2

رضا بشارتی

کارشناسی ارشد

 کامپیوتر (نرم افزار)

مربی

تمام وقت

3

نرگس حیدری

کارشناسی ارشد

 علوم کامپیوتر

مربی

تمام وقت

4

عالی نصرت الهی

کارشناسی ارشد

صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری

 آموزشیار

تمام وقت

5

مجتبی کرمی

دانشجوی دکتری

 کامپیوتر (هوش مصنوعی)

مربی

نیمه وقت

6

سندس بهادری

دانشجوی ارشد

 کامپیوتر (نرم افزار)

آموزشیار

تمام وقت

7

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  حسابداری

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

مجتبی مراد پور        (مدیر گروه)

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

2

حسین نادری

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

3

رضا صید خانی

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

4

محمد نقی رحمتی

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

5

فرشاد سبز علی پور

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

تمام وقت

6

رحمت الله محمدی پور

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

تمام وقت

7

بیژن جوهری

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

نیمه وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  علوم تجربی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

علیرضا رنگین         (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

زیست شناسی- فیز یولوژی گیاهی

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  زراعت و اصلاح نباتات

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

عباس ملکی           (مدیر گروه)

دکتری

زراعت

استادیار

تمام وقت

2

افشین مظفری

دانشجوی دکتری

زراعت

مربی

تمام وقت

3

فرزاد بابایی

کارشناس ارشد

زراعت و اصلاح نباتات

مربی

تمام وقت

4

محمد میرزائی حیدری

دانشجوی دکتری

زراعت

مربی

تمام وقت

5

حمید مجیدی

دانشجوی دکتری

مکانیزاسیون کشاورزی

مربی

تمام وقت

6

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  معماری

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

هادی شهامت

کارشناس ارشد

معاری

مربی

تمام وقت

2

نور محمد افشار           (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

 مهندسی معماری

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  ریاضی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

روشنک لطفی کار

کارشناس ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

تمام وقت

2

ابوالحسن مهدوی           (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

ریاضی محض (هندسه)

مربی

تمام وقت

3

مرضیه حلیمی

کارشناس ارشد

ریاضی محض

مربی

تمام وقت

4

پریوش نصرت پور

دانشجوی دکتری

ریاضی محض (جبر)

مربی

تمام وقت

5

آرش نادمی

کارشناس ارشد

آمار

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  تولیدات گیاهی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

یزدان لطفی

کارشناس ارشد

 کشاورزی (خاک شناسی)

مربی

تمام وقت

2

محمود رستمی نیا        (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

 کشاورزی (خاک شناسی)

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  دینی عربی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

عبدالجبار زرگوش نسب         (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

الهیات و معارف اسلامی

مربی

تمام وقت

2

محمد اعتمادی مقدم

دانشجوی دکتری

زبان و ادبیات عرب

مربی

تمام وقت

3

رحیم انصاری پور

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات عرب

مربی

تمام وقت

4

محمد ابدال بیگی

کارشناس ارشد

فلسفه و حکمت اسلامی

مربی

تمام وقت

5

علی اصغر شریفی راد

کارشناس ارشد

الهیات و معارف اسلامی

مربی

تمام وقت

6

اختر سلطانی

کارشناس ارشد

علوم قران و حدیث

مربی

تمام وقت

7

مهناز مؤمنی

کارشناس ارشد

الهیات و فقه حقوق

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  صنایع

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

امیر رضا خاکی

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع

مربی

نیمه وقت

2

مسعود صیدی            (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع

مربی

تمام وقت

3

محسن نوری زاده

کارشناس ارشد

مهندسی مکانیک( طراحی کاربردی)

مربی

تمام وقت

4

علی نوری

کارشناس ارشد

صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری

مربی

تمام وقت

5

احسان شهبازی

کارشناس ارشد

مهندسی صنایع

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  مکانیک خودرو

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

جمال صیدی           (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  باستان شناسی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

خداکرم مظاهری

دکتری

باستان شناسی(پیش از تاریخ)

استادیار

تمام وقت

2

ابراهیم مرادی         (مدیر گروه)

دکتری

باستان شناسی  (دوران اسلامی)

استادیار

تمام وقت

3

حبیب الله محمودیان

کارشناس ارشد

باستان شناسی (پیش از تاریخ)

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  فیزیک

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

سعید مروی            (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

فیزیک(حالت جامدات)

مربی

تمام وقت

2

حمید سلوداری

کارشناس ارشد

فیزیک

مربی

تمام وقت

3

مسعود صیدی (امریه گروه فیزیک)

کارشناس ارشد

فیزیک(هسته ای)

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  ترویج و آموزش کشاورزی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

رویا اشراقی سامانی

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

تمام وقت

2

مرجان واحدی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

تمام وقت

3

علیرضا پورسعید

دانشجوی دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

مربی

تمام وقت

4

باقر آرایش

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

تمام وقت

5

صفا فرخی            (مدیر گروه)

دانشجوی دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

مربی

تمام وقت

6

حامد چهار سوقی امین

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  منابع طبیعی-جنگلداری

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

علی ملک قاسمی

دانشجوی دکتری

منابع طبیعی (جنگلداری)

مربی

تمام وقت

2

علی رستمی

دکتری

منابع طبیعی (جنگلداری)

استادیار

تمام وقت

3

سینا دیوسالار           (مدیر گروه)

کارشناس ارشد

منابع طبیعی (جنگلداری)

مربی

تمام وقت

4

رضا عبدالهی

کارشناس ارشد

منابع طبیعی (مرتع داری)

مربی

تمام وقت

5

بهروز ناصری

کارشناس ارشد

منابع طبیعی (جنگلداری)

مربی

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

ردیف

گروه  علوم دامی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه

نوع استخدام

1

منصور احمدی

دکتری

علوم دامی(تغذیه)

استادیار

تمام وقت

2

علی عباس نیکوند

کارشناس ارشد

دامپزشکی( دکتری حرفه ای)

مربی

تمام وقت

3

علی محمد بهرامی

دکتری

علوم دامی(آسیب شناسی دام)

استادیار

نیمه وقت

 

 

 

 

 

 

                                     

Fmenu Not Found

: نام كاربر
: رمز ورود

آدرس ايميل


آمار بازديد كنندگان امروز 830 نفر

آمار كل 3792369 نفر

آمار بازديد از صفحه جاري 2نفر

آزمايشگاهها كتابخانه مجازي همابشها و سمينارها دانشگاه به روايت تصوير خبرگزاري آنا سايت دكتر جاسبي
سايت مركز آزمون دانشگاههاي ايران خبرگزاري ها - روزنامه ها - مجلات كانون مهدويت باشگاه پژوهشگران جوان سايتها مفيد ديگر

Copyright © 2006 ilam-iau.ac.ir All rights reservedE-Mail:info@ilam-iau.ac.ir