/ معاونت ها / معاونت دانشجویی و فرهنگی / حوزه دانشجویی / امور مشمولین

امور مشمولین

 

 

اداره مشمولين  

 مسئول امور مشمولين و نظام وظيفه : حسین منصوری نسب
شماره تماس با قسمت مربوطه: 2230980-0841
 
شرح وظايف:
 بررسی مدارک ثبت نام دانشجویان ذکور ورودی های جدید برابر دستورالعمل­های ارسالی سازمان مرکزی و صدور معافیت تحصیلی و اعلام مراتب انصراف یا اخراج یا ترخیص از خدمت پذیرفته شدگان یا دانشجویان شاغل و نیز لغو معافیت تحصیلی دانشجویـــــان فارغ التحصیل ، انصراف و اخراج بوده اند به عهده این قسمت می باشد.
 
نكات مهم:
 
·   تمامي معرفي نامه‌هاي ابطال معافيت تحصيلي جهت معاونت وظيفه عمومي ناجا صادر مي‌گردد ب) فارغ‌التحصيلان بعد از ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ فارغ‌التحصيلي 6 ماه و دانشجويان اخراج و انصراف پس از ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ انصراف و اخراج كه از سوي اداره آموزش تعيين مي‌گردد 4 ماه فرصت جهت معرفي و دريافت دفترچه اعزام، دارند.
·   مشمولين مي‌بايست جهت انجام معرفي به اداره وظيفه‌ عمومي ناجا، دفترچه ارسال مدارك را از اداره پست تهيه نموده و سپس مدارك لازم به همراه اصل معرفي‌‌نامه نظام وظيفه كه از سوي دانشگاه صادر شده را به معاونت وظيفه‌عمومي ناجا ارسال نمايند. مشمولين بايد توجه داشته باشند كه حتماً تصوير اصل معرفي نامه را همراه با مدارك ارسال نمايند و نه رونوشت آنرا چون مدارك برگشت شده و چنانچه فرجه 6 ماهه رو به اتمام باشد برايشان غيبت محسوب مي‌گردد.
·   طبق ماده 50 تبصره 2 آئين‌نامه آموزشي با گذشت سه ماه از تاريخ صدور حكم انصراف معافيت تحصيلي باطل و دانشجو حق بازگشت به تحصيل را ندارد و طبق ماده 51 دانشجوي عدم مراجعه بدون اخذ مرخصي در يك نيم‌سال، انصراف از تحصيل محسوب شده و معافيت تحصيلي نيز طبق گزارش واحدهاي آموزشي باطل گرديده و به آدرس آنان پست خواهد شد.
·   طبق آئين‌نامه‌ آموزشي اگر دانشجويي اخراج شود معافيت تحصيلي باطل شده و يك رونوشت نيز به آدرس منزل دانشجو ارسال مي‌گردد. دريافت اصل نامه به عهده خود دانشجو است همچنين دانشجوياني كه در بدو ورود به دانشگاه داراي نقص مدرك بوده و تعهد جهت تكميل مدارك را دارند نيز مي بايد نسبت به تكميل مدارك خود در موعد مقرر اقدام نمايند. در غير اين‌صورت فايل آن‌ها بسته و به هيچ عنوان باز نخواهد شد و اخذ تائيديه معافيت تحصيلي نيز به عهده خود دانشجو خواهد بود. 
« ضمناً دانشجوياني كه داراي معافيت موقت مي‌باشند بايد بعد از تمديد معافيت موقت و يا دريافت اصل كارت معاف دائم با هم‌راه داشتن اصل و دو نسخه كپي از آن به اين واحد مراجعه تا در هنگام انتخاب واحد فايل ثبت‌نام آنها مسدود نشود.» دانشجوياني كه مجوز خروج از كشور دريافت مي‌دارند جهت درج شماره معافيت تحصيلي بايد به امور مشمولين دانشگاه مراجعه نمايند.
 
بسيار مهم:
 
با توجه به بخشنامه شماره11/07/708/م/4/ن مورخه 25/08/84 اداره نظام وظيفه عمومي و بخشنامه شماره 39122/40 مورخه 25/02/85 سازمان مرکزي دانشجويان مي بايست سقف سنوات مجاز تحصيل را با توجه به جدول ذيل رعايت نمايند در غير اينصورت ار ادامه تحصيل آنان جلو گيري خواهد شد و عواقب ناشي از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود. اين بخشنامه براي دانشجويان ورودي مهر ماه سال 1384و بعد از آن قابل اجراست . 
 
رديف
مقطع تحصيلي
مدت مجاز تحصيل
کارداني
3 سال
2
کارشناسي ناپيوسته
3 سال
3
کارشناسي ارشد  ناپيوسته
3 سال
4
دکتري  ناپيوسته
5 سال
5
کارشناسي پيوسته
6 سال
6
کارشناسي ارشد  پيوسته
8 سال
7
دکتري  پزشکي پيوسته
8 سال
 
 
 
بخشنامه‌های امورمشمولین:
 
الف- آشنایی با خدمت وظیفه عمومی :
فصل اول - کلیات :
به موجب ماده 1 خدمت وظیفه عمومی دفاع از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم ، وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات قانون مربوطه هستند.
سن مشمولیت : هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
سال احضار : سالی که طی آن سال افراد ذکور وارد سن 19 سالگی می شوند سال احضار و محاسبه آن به شرح زیر است :
سال احضار = سال تولد + 18
مثال : 1385= 1367 + 18
سال اعزام : سالی که طی آن سال افراد ذکور جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخیص داده شده و به خدمت اعزام می شوند سال اعزام و محاسبه آن به شرح زیر است :
سال اعزام = سال تولد + 19
مثال : 1386= 1367 + 19
 
مدت خدمت وظیفه عمومی : به موجب ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان به شرح زیر است :
 
الف- دوره ضرورت 2 سال است که در حال حاضر با توجه به مصوبه فرماندهی معظم کل قوا تا 29/12/86 به مدت 20 ماه می باشد و با توجه به شرایط جغرافیایی محل خدمت دوره ضرورت تا 17 ماه به شرح جدول زیر قابل تغییر است :
 
ردیف
محل خدمت
مدت خدمت
1
مناطق عادی
20 ماه
2
مناطق محروم و بد آب و هوا
19 ماه
3
مناطق مرزی
18 ماه
4
مناطق عملیاتی
17 ماه
ب- دوره احتیاط 8 سال 
ج- دوره ذخیره اول 10 سال 
د- دوره ذخیره دوم 10 سال
فصل دوم  اعزام به خدمت :
مدارکی که مشمولان برای صدور برگه اعزام به خدمت بایستی آنها را تکمیل و به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال نمایند :
1-   اخذ دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از مراکز پستی
2-   برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی اعزام به خدمت ( برگ شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی تکمیل شود.)
3-   برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان متقاضی اعزام به خدمت ( برگ شماره 2 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی تکمیل شود، مشروط بر آنکه پزشک نتیجه معاینه تمامی اندامها را طبیعی تشخیص داده باشد. )
4-   تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی مشمولان
5-   تصویر صفحه اول شناسنامه عکس دار ( در صورت داشتن توضیحات ، یک نسخه از صفحه آخرهم ضمیمه شود. )
6-   تصویر آخرین مدرک تحصیلی
7-   عکس 3×2 زمینه سفید و تمام رخ مشمول ( علاوه بر عکس های الصاقی به برگها ، یک قطعه عکس )
8- برگ واکسیناسیون ( مشمول می بایست قبل از ارائه درخواست اعزام به خدمت با مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشت نسبت به واکسیناسیون مننژیت و چندگانه اقدام نماید. )
 
 
 
 
 
 
 
 
چگونگی تعیین زمان اعزام مشمولان زیر دیپلم و دیپلم :
 
مدرک تحصیلی
تاریخ اخذ مدرک
ماه تولد
موعد اعزام
زیر دیپلم
 19ماه تولد/ سال اعزام
دیپلم و پیش دانشگاهی
خرداد
سه ماهه اول
18آبان/ سال اعزام
خرداد
سه ماهه دوم
18آذر/ سال اعزام
خرداد
سه ماهه سوم
18دی/ سال اعزام
خرداد
سه ماهه چهارم
18بهمن/ سال اعزام
شهریور
کلیه ماههای سال
18اسفند/ سال اعزام
دی
کلیه ماههای سال
18مهر سال بعد از دیپلم 
مردودین دی ماه
کلیه ماههای سال
19 تیر سال بعد از دیپلم
دیپلم ( غایب )
کلیه ماهها
کلیه ماههای سال
هیجدهم اولین اعزام
زیر دیپلم ( غایب )
کلیه ماهها
کلیه ماههای سال
نوزدهم اولین اعزام
 
 
 
 
 
 
 چگونگی تعیین زمان اعزام مشمولان بالاتر از دیپلم :
 
مشمولانی که در مقلطع فوق دیپلم و بالاتر داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند از تاریخ فراغت از تحصیل شش ماه مهلت دارند تا خود را معرفی نمایند. زمان اعزام این قبیل مشمولان با توجه به میزان تحصیلات به شرح زیر است :
 
مدرک تحصیلی
موعد اعزام
فوق دیپلم
اول ماههای زوج ( یکم اردیبهشت، یکم تیر، ... )
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
 
 
معافیت تحصیلی دانشجویان :
 
برابربخشنامه شمارة 39122/40 مورخ 25/2/85 سازمان مرکزی دانشگاه منضم به رونوشت نامه شماره 3/07/708/م/4/ن مورخ 3/2/85 و نامه 11/07/708/م/4/ن مورخ 25/8/85 ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سنوات مجازتحصیل دانشجویان مشمول موارد مشروحه ذیل به اطلاع می رساند :
دانشجویان مشمول (اعم از تمام وقت ویا پاره وقت) تأکید میگردد ، چنانچه به هر دلیل سنوات تحصیلی آنان از حد تصریح شده به پیوست جدول ذیل تجاوز یا محرز گردد، دانشجو نمیتواند در مدت باقیمانده از تحصیل دروس دوره تحصیلی خود را به اتمام برساند ، دانشگاه از تحصیل آنان جلوگیری نمود وعواقب آن متوجه خود فرد می باشد وسازمان وظیفه عمومی ناجا با دانشجویانی که بیش از سقف تعیین شده در هر مقطع ادامه تحصیل دهند همانند مشمولان غایب رفتار خواهد نمود .
 
ردیف
مقطع تحصیلی
حداکثر مدت مجاز برای تحصیل به سال
1
کاردانی
3
2
کارشناسی ناپیوسته
3
3
کارشناسی ارشد ناپیوسته
3
4
دکتری ناپیوسته (PH.D )
5
5
کارشناسی پیوسته
6
6
کارشناسی ارشد پیوسته
8
7
دکتری پزشکی پیوسته
8
 
تبصره ـ مدت مذکور برای دانشجویان دکترای حرفه­ای حداکثر تا 4 نیم سال خواهد بود. 
تبصره ـ از نیم سال 90-89 اعطای سنوات تحصیلی مازاد به دانشجویان با لحاظ غیبت مجاز نخواهد بود. 
 
در خصوص دانشجویانی که در مدت تحصیل با شرکت در آزمون مجدد یا دارا بودن شرایط انتقال تصمیم به تغییر رشته یا دانشگاه داشته باشند بایستی به نحو ذیل عمل گردد. 
الف ـ در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 نیم سال و در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترا (تخصصی، حرفه­ای) حداکثر 4 نیم سال نیم سال از شروع به تحصیل آنها نگذشته باشد. 
ب ـ با درخواست دانشگاه ثانویه، دانشگاه محل تحصیل ضمن رعایت بند الف معافیت تحصیلی را به دانشگاه درخواست کننده ارسال و نسخه­ای نیز به وظیفه عمومی صادر کننده برای ثبت در سوابق ارسال می­دارد. 
پ ـ چنانچه مقطع جدید مشمول از مقاطع در حال تحصیل بالاتر باشد، دانشگاه جدید ضمن عودت معافیت تحصیلی به وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه دانشگاه، درخواست معافیت جدید می­نماید که در هر حال مدت تحصیل قبلی مشمول در سنوات تحصیلی جدید وی محاسبه خواهد شد. 
ت ـ دانشجویان مشمول مجاز به تحصیل در مقطع پایین­تر از مقطع قبلی نخواهند بود. 
 
تذکر 1 : معافیت تحصیلی برای هر مقطع تحصیلی یکبار وحداکثر تا اخذ مدرک تحصیلی دکترا صادر میشود . 
تذکر 2 : مشمولان فارغ التحصیل فوق دیپلم وبالاتر پس از فراغت از تحصیل مدت 6 ماه فرصت دارند تا خود را جهت روشن نمودن وضع مشمولیت معرفی نموده تا غایب شناخته نشوند .
تذکر 3 : مشمولان فوق که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر را دارند باید ظرف مدت 6ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل در آزمون مقطع بالاتر شرکت نمایند ودر صورت قبولی در آزمون وعدم ورود به غیبت مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود .
تذکر 4 : ورود مشمولان به غیبت مانع برخورداری آنان از معافیت تحصیلی خواهد بود .
تذکر 5 : دانشجویانی که از تحصیل انصراف داده وترک تحصیل نمایند باید ظرف مدت 4 ماه با ارسال مدارک خود به سازمان وظیفه عمومی به خدمت اعزام شوند.
تذکر 6 : رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی که برابرمقررات قانون خدمت وظیفةعمومی وآئین نامه های اجرائی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد .
ب- اهم فعالیتهای امور مشمولین :
 
امور مشمولین دانشگاه به ارائه خدمات زیر اهتمام دارد :
1-   تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان ذکور کنکور سراسری دانشگاه :
پذیرفته شدگان مشمول (ذکور) آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در هنگام ثبت نام طبق جدول زیر طبقه بندی می­شوند :
 
ردیف
وضعیت
خلاصه اقدامی که باید از طرف پذیرفته شده انجام شود
خلاصه اقدام امور مشمولین دانشگاه(دانشکده) برای ثبت نام
1
پذیرفته شدگانی که به سن مشمولیت نرسیده اند
به همراه داشتن اصل شناسنامه
ملاحظه مندرجات شناسنامه و درخواست معافیت تحصیلی پس از رسیدن به سن مشمولیت
2
دارندگان کارت پایان خدمت یا معاف دائم یا خرید خدمت
به همراه داشتن اصل و تصویر کارتهای مذکور
تطبیق و تأیید کارت و ممهور نمودن تصویر به مهر « برابر با اصل » و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو
3
شاغلین رسمی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و کارمندان )
ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهر و امضای یگان مربوط مبنی برموافقت با تحصیل در دانشگاه
ثبت و ضبط در پرونده دانشجو
4
مشمولین دیپلم متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی
ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهر و امضای ارگان مربوط. چنانچه مدت تعهد مشمول ، در طول تحصیل به پایان برسد لازم است کارت پایان خدمت را ارائه نماید
ثبت و ضبط در پرونده دانشجو وپیگیری لازم برای ارائه کارت پایانخدمت در صورت صدور
5
طلبه حوزه علمیه
ارائه گواهی از شورای مدیریت حوزه علمیه قم
ثبت و ضبط در پرونده دانشجو. ( صرفاً در مدت اعتبار معافیت تحصیلی حوزه میتواند در دانشگاه تحصیل نماید ) 
 
6
 
مشمولین دیپلم که در سال ثبت نام کمتر از 20 سال تمام داشته باشند
به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه و یا گواهی پیش دانشگاهی نظام جدید
پس از ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی می شود
7
مشمولین دیپلم نظام قدیم متوسطه که در سال ثبت نام بین 20 تا 24سال دارند و در فرجه شش ماهه پس از فراغت از تحصیل می باشند
به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه
پس از ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی می شود
8
مشمولین دیپلم نظام قدیم متوسطه که در سال ثبت نام بین 20 تا 24سال دارند و فرجه شش ماهه پس از فراغت آنان سپری شده است
به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه و ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه
با ضبط مجوز کتبی ارائه شده در پرونده دانشجو پس از ثبت نام درخواست معافی تحصیلی می شود
9
مشمولین دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید که تا مهر ماه سالثبت نام بین 20 تا 5/22 سال دارند و در فرجه شش ماهه پس از فراغت از تحصیل می باشند
به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک پیش دانشگاهی نظامجدید
پس از ثبت نام درخواست معافی تحصیلی می شود
10
مشمولین دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید که تا مهر ماه سالثبت نام بین 20 تا 5/22 سال دارند و فرجه شش ماهه پس از فراغت آنان سپری شده است
به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید و ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه
با ضبط مجوز کتبی ارائه شده در پرونده دانشجو پس از ثبت نام درخواست معافی تحصیلی می شود
11
پذیرفته شدگان دیپلمه در حال خدمت که بیش از4 ماه از خدمت آنان باقی نمانده باشد و قبل از اعزام غیبت نداشته و یا از تحصیل عالی انصراف نداده باشند
ارائه مدرکی مبنی بر اشتغال به خدمت نظام که ضمن آن قید شده باشد فرد قبل از اعزام غیبت نداشته و بیش از 4 ماه از خدمت فرد باقی نمانده است
صدور یک نیمسال مرخصی تحصیلی و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو
12
پذیرفته شدگان دیپلمه در حال خدمت که بیش از4 ماه از خدمت آنان باقی مانده باشد و قبل از اعزام غیبت نداشته و یا از تحصیل عالی انصراف نداده باشند
ارائه مدرکی مبنی بر اشتغال به خدمت نظام که ضمن آن قید شده باشد فرد قبل از اعزام غیبت نداشته است. ( دانشجو پس از صدور گواهی دانشگاه ، 2 هفته برای ترخیص و ارائه مدرک آن به دانشگاه مهلت دارد ) 
صدور گواهی جهت ترخیص و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پروندهدانشجو
13
پذیرفته شدگان دارای معافیت موقت
ارائه کارت معافیت موقت و تصویر آن
تطبیق و تأیید کارت و ممهور نمودن تصویر به مهر «برابر با اصل» وضبط در پرونده دانشجو. چنانچه از طرف دانشجو تمدید نگردد ، درخواست معافی تحصیلی می شود
 
 
 
14
پذیرفته شدگان دارای برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت
ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن درتاریخ اعلام اسامی منقضی نشده باشد
أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافی تحصیلی
15
پذیرفته شدگان دارای مدرک فوق دیپلم که در حین خدمت هستند و تاپایان شهریور ماه سال ثبت نام خدمت آنان به پایان می رسد
ارائه گواهی که از یگان مربوط صادر گردیده
گواهی ضبط شده و برای ارائه کارت پایان خدمت در موعد مقرر پیگیری می شود
16
پذیرفته شدگان دارای مدرک فوق دیپلم که در مهلت قانونی 6 ماهه پساز فراغت در آزمون شرکت و پذیرفته شده اند
ارائه مدرک فوق دیپلم و دفترچه آماده به خدمت که تاریخ آن منقضی نشده باشد
أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافی تحصیلی یا عنداللزومدرخواست ترخیص
17
پذیرفته شدگانی که دارای شرایط فوق نباشند
ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه
با توجه به گواهی اقدام مقتضی صورت می گیرد
 
 
2- تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان مشمول کارشناسی ارشد دانشگاه :
شرایط لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مشمول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی طبق جدول زیر طبقه بندی می شوند :
 
 
ردیف
وضعیت
1
داشتن کارت پایان خدمت
2
داشتن کارت معاف دائم کامپیوتری
3
داشتن کارت معافیت موقت پزشکی معتبر به شرطی که اعتبارآن تاپایان شهریور سال شروع به تحصیل (مثال شهریور31/6/87)باشد .چنانچه فردی با ارائه کارت مذکور ثبت نام شود و تا تاریخ مذکورموفق به ارائه کارت معافیت دائم نگردد ، میبایست برای وی درخواست معافیت تحصیلی گردد .
4
متولدین سال 1334 تا 1354 که دارای مدرک بالاتر از لیسانس نباشد از خدمت دوره ضرروت معاف هستند (این افراد درصورت قبولی قبلی برای ثبت نام در دانشگاه بایستی کارت معافیت دائم خود را رائه نمایند
5
متولدین 1337 وقبل از آن(به استثناء فارغ التحصییلان رشته های گروه پزشکی ورشته های دامپزشکی متولد 1335وبعداز آن)
6
فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ویا کارشناسی ارشد متعهد خدمت سازمانها ویا وزارتخانه ها مشروط به ارائه گواهی از ارگان مربوط مبنی بر اینکه دوران خدمت آنان به سازمان یا وزارتخانه مربوطه تاپایان شهریور سال شروع به تحصیل (مثال شهریور31/6/87)به پایان خواهد رسید .
7
پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و کارمندان ) با ارائه گواهی وموافقت یگانه مربوطه
8
فارغ التحصیلان دروره کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته که از زمان فراغت از تحصیل آنان تا شرکت در آزمون(اردیبهشت همان سال) بیش از شش ماه نگذشته باشد وبه موقع وبدون غیبت به خدمت اعزام شده اند ،به شرط ارائه گواهی از یگان خدمتی ،با اخذ تعهد ازآنان ضمن ثبت نام ، درخواست ترخیص از خدمت جهت ارائه به سازمان وظیفه عمومی با اشاره به تاریخ برگزاری آزمون ورشته ومقطع قبولی به ذینفع تحویل گردد ،تامجوز ترخیص از خدمت خودرا از وظیفه عمومی اخذ وبه آن واحد ارائه نمایند وثبت نام آنان قطعی گردد. بدیهی است پس از ثبت نام قطعی میبایست برای ذینفع درخواست معافیت تحصیلی شود .
9
فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ،کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای مشغول که خدمت آنان به طور قطع تا پایان شهریـور (مثال شهریور 31/6/87)به اتمام می رسد . 
10
طلاب علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی مورد تایید ،به شرطی که شورای مدیریت حوزه علمیه قم تاییدنماید که معافیت تحصیلی طلبه درحوزه ، پوششی برای تحصیل در دانشگاه نیست وطلبه در حوزه ، به موازات آن با همان معافیت تحصیلی حوزه در دانشگاه نیز تحصیل کند . بدیهی است به محض آنکه حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبهخاتمه یافته اعلام نماید ، مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی استفاده نماید وباید به خدمت اعزام گردد.
 
 
 
تذکر 1 : دانشجویان مشمولی که عدم مراجعه بیش از یکماه دارند کتباً به خانواده شان تذکر داده می شود که در صورت عدم مراجعه به دانشگاه ظرف یکماه غیبت آنان انصراف تلقی شده و مراتب به وظیفه عمومی منعکس خواهد شد 
تذکر 2 : دانشجویان مشمول انصرافی یا اخراجی اعم از اینکه تحصیل آنها منجر به دریافت مدرک مقطع پایین تر شده باشد یا نشده باشد ، در صورت شرکت در آزمون و قبولی مجدد در آن مجاز به ثبت نام نمی باشند. همچنین هیچ دانشجوی مشمولی با استفاده از معافیت تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ( اعم از دانشگاه آزاد اسلامی یا دیگر مؤسسات دولتی یا غیر دولتی ) مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه ، به منظور انتقال ، تغییر رشته و گرایش و تغییر مقطع نمی باشد. 
 
 
شرایط اعاده به تحصیل دانشجویان انصرافی یا اخراجی :
 
برابر ابلاغیه سازمان وظیفه عمومی ناجا، شورای هماهنگی (در اجرای تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی) در جلسات 109 و 142 خود با ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل (اخراجی یا انصرافی) تحت جمیع شرایط ذیل موافقت نموده است. لذا در صورت مواجه شدن با این قبیل مشمولان نسبت به بررسی وضعیت مشمول اقدام و در صورت داشتن شرایط ذیل اعلام تا برابر مقررات نسبت صدور مجدد معافیت تحصیلی اقدام گردد. 
1-     ادامه تحصیل مجدد تأیید مؤسسه آموزشی قرار گرفته و از وظیفه عمومی تقاضای احیای معافیت تحصیلی شده باشد.
2-     از تاریخ اخراج یا انصراف بیش از 6 ماه نگذشته باشد. 
3-     دانشجوی اخراجی یا انصرافی با ارائه گواهی انصراف یا اخراج هیچ یک از معافیتهای مقرر قانونی را درخواست نکرده و مورد رسیدگی هم قرار نگرفته و به خدمت هم اعزام نشده باشد. 
 
اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان مشمول قانون وظیفه :
 
برابر مقرارات وظیفه عمومی مشمولان وظیفه که ضمن برخورداری از معافیت تحصیلی فارغ­التحصیل می­شوند، بایستی طی مدت 6 ماه از تاریخ جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند از آنجائیکه رسیدگی به وضع این افراد با ارسال گواهی فراغت صورت می­پذیرد عدم صدور به موقع گواهی فراغت سبب ورود به غیبت مشمولان خواهد شد فلذا تأکید می­گردد پس از فراغت از تحصیل دانشجویان مشمول نسبت به صدور گواهی فراغت از تحصیل دانشجویان و معرفی آنان به وظیفه عمومی اقدام گردد ضمناً این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان برسد تا از ورود آنان به مرحله غیبت جلوگیری گردد. 
تبصره: با عنایت به اینکه کلیه امور معافیت­های تحصیلی به معاونت وظیفه عمومی استانها و شهرستان­ها واگذار گردیده خواهشمند است دستور فرمائید از ارسال نامه­های فراغت از تحصیل مشمولان به سازمان وظیفه عمومی ناجا خود داری گردد و پس از صدور آن را به مشمول تحویل نموده تا در هنگام ارسال مدارک نسبت به ثبت آن از طریق دفاتر پلیس + 10 اقدام نمایند. 
تذکر: در هنگام اعلام تاریخ انصراف یا فراغت از تحصیل دانشجویان نهایت دقت صورت پذیرد زیرا هر گونه اصلاح و تغییر مدرک تحصیلی که بعداً اعلام گردد امکان پذیر نبوده و مسئولیت آن متوجه دانشگاه بوده و بایستی جوابگو باشند. 
مشمولان غایب چه کسانی هستند :
 
افراد زیر به عنوان مشمول غایب محسوب می­شوند: 
1.  مشمولان خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام احضار می­شوند و لیکن در مهلت مقرر که از طرف سازمان وظیفه عمومی اعلام گردیده خود را معرفی ننمایند. 
2.  دارنگان معافیت موقت چنانچه حداکثر پس از یک ماه از خاتمه مدت اعتبار خود را معرفی نکنند. 
3.  دارندگان برگه اعزام به خدمت چنانچه در موعد اعزام تعیین شده خود را معرفی نکنند. 
4.  مشمولان دیپلم و پیش­دانشگاهی حضوری در صورتیکه در مهلت­های قانونی که براساس تاریخ تولد و زمان اخذ مدرک تحصیلی آنان تعیین گردیده است، مدارک خود را برای معرفی ارسال ننمایند. 
5.  مشمولان فارغ­التحصیل (فوق دیپلم و بالاتر) چنانچه تا 6 ماه پس از فراغت از تحصیل خود را معرفی نکنند. 
6.  دانشجویان انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل نموده از دانشگاهها، چنانچه تا 4 ماه پس از تاریخ انصراف، اخراج و ترک تحصیل خود را معرفی ننمایند. 
7.  مشمولانی که در مقاطع مختلف تحصیلی بیش از سقف مجاز ادامه تحصیل داده باشند. 
8.  مشمولانی که بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصیل داده و تحصیل آنان تا بعد از موعد قانونی اعزام ادامه داشته باشد. 
تذکر: مشمولانی که در مهلت قانونی درخواست معافیت پزشکی و یا کفالت داده و در مراحل رسیدگی پزشکی و کفالت قرار گرفته­اند و لیکن از روی عمد و یا بدلیل قصور در پیگیری پرونده و عدم حضور در جلسات شورای پزشکی و هیئت کفالت، باعث طولانی شدن مراحل رسیدگی شده­اند، چنانچه رای شوورای پزشکی یا هیئت رسیدگی کفالت، به سرباز بودن آنان صادر شود، در اینصورت در حکم مشمولان غایب و برای آنها برگ اعزام با غیبت صادر خواهد شد. 
تبعات غیبت
1.  مشمولانی که دارای غیبت هستند در صورت معرفی خودشان، مشمول سه ماه اضافه خدمت سنواتی می­شوند و در صورتی که توسط مراجع انتظامی دستگیر و به مراکز وظیفه عمومی معرفی شوند مشمول شش ماه اضافه خدمت خواهند شد. 
2.  مشمولان غایب، از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شده و برای آنها معافیت تحصیلی صادر نمی­شود. 
3.  امکان استفاده مشمولان غایب از معافیت کفالت وجود ندارد. 
4.  خدمت مشمولان غایب در دستگاه­های دولتی در قالب امریه امکان­پذیر نمی­باشد و به این دسته از مشمولان امریه داده نمی­شوند. 
5.  برای مشمولان غایب، مجوز خروج از کشور برای ادامه تحصیل یال سفرهای زیارتی، علمی و ورزشی صادر نمی­شود.
 
4- صدور گواهی اشتغال به تحصیل :
برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل به حوزه نظام وظیفه :
گواهی اشتغال به تحصیل برای حوزه نظام وظیفه میبایست توسط معاونت محترم دانشجوئی تایید وصادر شوددرمرحله نخست دانشجو به امور دانشجوئی دانشکده مراجعه وپس از انجام اولیه وتاییدگواهی فوق به اداره امورمشمولین واحد مراجعه کند . دانشجویانی باید این نکته را در نظر داشته باشند که صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای درخواست معافیت پزشکی امکان پذیر نمی باشد وجهت خروج از کشور نیز باید گواهی خروج از کشور درخواست نمایند .
دانشگاه  در سال 1390 براي دانشجويان مشمول خود به منظور خروج موقت از كشور برابر مقررات جاري وظيفه عمومي به شرح زير ، گواهي اشتغال به تحصيل صادر مي نمايد .     
ü       سفرهای زیارتی به عراق و عربستان شامل نامه کاروان یا سازمان حج و زیارت یا ستاد عمره دانشجویی.
 
ü       سفرهای علمی شامل دعوت نامه دبیرخانه یا مجمع برگزار کننده سمینار-همایش یا کنفرانس در کشور خارجی
 
تبصره: دانشجویان مشمول دارای گواهی ثبت اختراع با ارایه تصویر آن و همچنین تصویر نامه فدراسیون بین­المللی اختراعات می­توانند برای سفر به کشورهای برگزار­کننده مسابقات اختراعات و نمایشگاه­های مربوطه از امتیاز سفرهای نیمه علمی استفاده نمایند.
 
ü       سفرهای نیمه علمی شامل مدارک ثبت نام امتحانات زبان یا در سایر زمینه­های تخصصی مانند IT یا امتحانات ورودی دانشگاه­ها-دعوت نامه شرکت در نمایشگاه­ها و کارخانجات(در زمینه صنایع یا تکنولوژی متناسب با رشته تحصیلی دانشجو یا مرتبط با) یا مکاتبات رسمی سازمان­های دولتی برای شرکت در مجامع هنری مانند تئاتر و ...
 
ü       سفرهای مطالعاتی(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) مشروط به ارایه پذیرش از دانشگاه­ها- مجامع علمی و صنعتی دال بر پذیرش وی برای همکاری با او است که به تایید گروه آموزشی مربوطه و یا استا راهنما خواهد رسید
 
ü       سفرهای ورزشی- خاص شرکت دانشجویان در مسابقات ورزشی مورد تایید سازمان تربیت بدنی است و تاییدیه و گواهی امور مشترک فدراسیون­های ورزشی سازمان تربیت بدنی و نامه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه بایستی ملاک تنظیم و صدور(و ارسال فرم به سازمان مرکزی) قرار گیرد.
 
ü       سفرهای غیر علمی نیاز به  مستند خاصی ندارد و درخواست دانشجو برای صدور گواهی  اشتغال به تحصیل وی کفایت می­نماید و متناسب درخواست دانشجو کشور مقصد علت و مدت سفر در آن قید می­گردد.
به استناد بخشنامه شماره 7001/1/2/23 مورخ 5/6/1390 سازمان وظیفه عمومی در رابطه با مقررات مربوط به ثبت نام پذیرفته شدگان مشمول آزمونهای دانشگاه (بویژه سراسری و کاردانی پیوسته) در ابتدای سال تحصیلی
 91 -90 و همجنین روند ثبت نام اولیه (موقت) مشمولان ـ اخذ مجوز از دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس +10) توسط مشمول و ارایه آن به محل قبولی و چگونگی صدور معافیت تحصیلی این افراد ـ ضوابط مربوط به آزمون مجدد دانشجویان مشمول و اهم موضوعاتی که در این خصوص می بایست رعایت گردد به انضمام پیوستهای الف و ب نامه ارسال می گردد.
 
 تذكرات :
 دانشجوياني مشمول مقررات مربوط به خروج از كشور مي گردند كه استمرار تحصيل آنان محرز بوده و سنوات مجاز تحصيلي آنان به اتمام نرسيده باشد .
 از نظر مقررات وظيفه عمومي مشمول دريافت و يا صدور معافيت تحصيلي باشد .
 دروس آنان به اتمام نرسيده باشد . 
 سفرهاي علمي بايستي متناسب و مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو و تاثير آن در پيشرفت علمي دانشجو محرز باشد . 
 مدت خروج از كشور حداكثر يك ماه است
 
 
 
 
 مدت خروج از كشور حداكثر يك ماه است . اهم وظایف و مقررات امور مشمولین:
عمده فعالیت این بخش صدور معافیت تحصیلی در موقع ثبت نام دانشجویان مرد و ابطال آن در پایان دوره تحصیلات است. بطور کلی از موارد بررسی دانشجویان مرد پذیرفته شده در دانشگاه با کنترل مدارک مربوطه به وضعیت نظام وظیفه است که می تواند یکی از شرایط مختلف زیر را داشته باشد که به شکلهای زیر کنترل می شود:
1 - دریافت کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت یا اشتغال در کار آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و استعلام از ادارات ذیربط
B
< دانشجو پرونده در درج و مرکز آن از لازم کامپیوتری مدارک دریافت تحصیلی معافیت تائید صدور جهت رایانه) (مرکز عمومی وظیفه نظام اداره به تحصیل شروع اعلام بررسی - 2> 3 - در زمان قطع رابطه دانشجو با دانشگاه (فارغ التحصیل، انصراف، محرومیت از تحصیل و اخراج) موضوع جهت ابطال معافیت تحصیلی، برگه کامپیوتری موجود در پرونده به اداره نظام وظیفه اعلام می شود.
4 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای اداره گذرنامه جهت خروج از کشور دانشجویان مشمول 
5 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویانی که می خواهند معافیت کفالت، از اداره نظام وظیفه دریافت کنند. 
6 - مکاتبات اداری با نظام وظیفه عمومی جهت هر گونه ابهام درخصوص موضوع وضعیت نظام وظیفه دانشجو.


خلاصه ای از مقررات وظیفه عمومی برای دانشجویان مشمول (آن دسته از دانشجویانی که فاقد کارت پایان خدمت می باشند)
1- مدت مجاز به تحصیل :
دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته کليه ورودیهای 6 نیمسال می باشد.
دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته کليه ورودیها 12 نیمسال می باشد.

تذکر:
در صورت به پایان نرسیدن تحصیل در مدت تعیین شده فوق، در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه و به شرط امکان فراغت از تحصیل دانشجو، سنوات تحصیل از نظر نظام وظیفه حداکثر تا 2 نیمسال قابل افزایش است و در صورتي که دانشجو در سنوات مجاز + سنوات ارفاقي(کارداني ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد 6+2 و کارشناسي پيوسته 12+2 ) موفق به اتمام دروس خود نشود حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت . 

2- شرایط انتقال دانشجویان مشمول به واسطه شرکت در آزمون مجدد :
- دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2نیمسال از شروع به تحصیل آنان از دانشگاه اولیه نگذشته باشد، در صورت پذیرش مجدد در آزمون می تواند در نیمسال سوم در دانشگاه ثانویه ثبت نام نماید.
- دانشجویان کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته حداکثر 4 نیمسال از شروع به تحصیل آنان از دانشگاه اولیه نگذشته باشد، در صورت پذیرش مجدد در آزمون می توانند در نیمسال پنجم در دانشگاه ثانویه ثبت نام نمایند.

تذکر:
دانشجویان مشمول مجاز به تحصیل در مقطع پایین تر از مقطع قبلی نخواهند بود یعنی اگر دانشجویی قبلاً در مقطع کارشناسی در حال تحصیل بوده است و مجدداَ در آزمون شرکت و در مقطع کاردانی پذیرفته شود مجاز به تحصیل در مقطع کاردانی نمی باشد.

3- تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی یا دو دانشگاه :
- تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی یا دو دانشگاه به شرط موافقت وزارت علوم، بهداشت یا دانشگاه آزاد اسلامی و اتمام تحصیل در سنوات مجاز از تاریخ شروع به تحصیل در دانشگاه اولیه از نظر سازمان وظیفه عمومی بلامانع است.

تذکرها:
الف) حداکثر زمان معرفی دانشجو پس از تاریخ فراغت تحصیل به حوزه نظام وظیفه 6 ماه می باشد.
ب) حداکثر زمان معرفی دانشجویان انصرافی، اخراجی، عدم مراجعه پس از تاریخ انصرافی، ... به حوزه نظام وظیفه 4 ماه می باشد.


« خلاصه ای از دستورالعمل خروج از کشور دانشجویان مشمول »
1- مفاهیم و اصطلاحات :
- خروج از کشور بابت سفر علمی:
سفرهایی است که به منظور شرکت در کنفرانس، همایش علمی یا سمینار و ارائه مقاله می باشد.
- خروج از کشور بابت سفر نیمه علمی:
- سفرهایی است که به منظور شرکت در آزمونها می باشد مثل زبان- مقاطع بالاتر و بازدید از نمایشگاه ها و کارخانجات.
- خروج از کشور بابت سفر غیر علمی:
سفرهایی که به منظور دیدار از بستگان و ... انجام می شود.
- خروج از کشور بابت سفرهای مطالعاتی:
سفرهایی که دانشجویان مقاطع دکتری یا کارشناسی ارشد در حین تحصیل برای تحقیق، آزمایش یا استفاده از تجربیات علمی سایر کشورها انجام می شود.
- خروج از کشور بابت سفرهای زیارتی:
سفرهایی است که به منظور زیارت انجام می پذیرد.

2- ضوابط کلی بابت خروج از کشور دانشجویان :
- فاقد غیبت باشند.
- وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.
- در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند (در مقطع کارشناسی بیش از 12 نیمسال- در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بیش از 6 نیمسال از شروع به تحصیل نگذشته باشد).

3- مدت خروج از کشور :
- سفر های مطالعاتی: حداکثر 6 ماه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و 12 ماه برای مقطع دکتری تخصصی
- سفر های زیارتی، علمی، نیمه علمی: حداکثر 30 روز است (سفر حج واجب 60 روز)
- سفر های ورزشی: مدت خروج برای مدتی است که سازمان تربیت بدنی اعلام می نماید.
- دانشجویان حداکثر در هر نیمسال 2 بار می توانند خروج از کشور را داشته باشند.
 
 
 
 
 
امور مشمولين دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
 
 

میزان بازدید: 10901

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 364    ديروز: 1750    اين ماه: 27615    تاکنون : 3334334