/ معاونت ها / معاونت دانشجویی و فرهنگی / حوزه دانشجویی / رفاه دانشجویی

رفاه دانشجویی

 

کارشناس رفاه دانشجویی : محمود پاشایی

گزارش عملکردحوزه رفاه دانشجویی

 

1 – به منظور تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای پیشرفت در امر تحصیل برای دانشجویانی که برابر آیین نامه تخفیفات شهریه دارای شرایط و مشمول آن باشند درصدی از شهریه که نسبت به کل شهریه اعم از ثابت و متغییر باشد به عنوان تخفیف محاسبه می شود . بدیهی است هر واحد دانشگاهی حتی الامکان به دانشجویان از طریق پرداخت وام صندوق رفاه مورد حمایت مالی قرار می گیرد . دانشجویان با مراجعه به کمیته تخفیف شهریه و تکمیل فرم ها و مدارک مربوط به تشکیل پرونده اقدام نمایند :

الف : تخفیف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که امکان پرداخت کامل شهریه را نداشته و استضعاف مالی ایشان کاملاً محرز شده باشد . برای این منظور جهت اعطای تخفیف د مستندات لازم در خصوص در آمد دانشجو یا سرپرست وی مطالبه و ضمیمه اسناد مالی شود . بدیهی است دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را دارا می باشند حتی در صورت دارا بودن شرایط آئین نامه پیوست ، مشمول تخفیف شهریه نخواهند بود .

ب : اعتبار مجاز برای هر واحد دانشگاهی حداکثر تا سقف (02/.) 2 در صد کل شهریه دریافتی می باشد . به عبارتی دیگر مانده حساب تخفیفات شهریه در تراز آزمایشی واحد نباید از (02/.) مانده حساب شهریه تجاوز نماید .

ج : در صورت دارا بودن شرایط فوق ، هر دانشجو فقط مشمول یکی از تخفیفات مذکور در آئین نامه پیوست خواهد شد .

– کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه صورت حساب شهریه پژوهشی و گواهی اشتغال به تحصیل

– دانشجویان ممتاز علمی با تأیید معاونت آموزشی واحد

– دانشجویان ممتاز ورزشی که در سطح منطقه و کشور مقام کسب کرده اند با تأیید منطقه و اداره کل تربیت بدنی سازمان مرکز ی

– نفرات برتر آزمون سراسری با معرفی مرکز آزمون

– تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم با تأیید دبیر خانه منطقه و کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

– تخفیف شهریه نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری به تأیید دفتر فرهنگ اسلامی

– تخفیف شهریه دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران که مقاله و ... ارائه نمایند .

– تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی و اعضای فعال انجمن با تأیید رئیس مرکز مطالعات استراتژیک

– دانشجویان مبتلا به بیماری خاص با تأیید بنیاد بیماریهای خاص

– خانواده هایی که دو دانشجو و یا بیش از آن در دانشگاه آزاد اسلامی دارند .

– خانواده های بی سرپرست و کم بضاعت با ارائه گواهی از دادگستری مبنی بر بی سرپرست بودن خانواده

– سایر موارد ( دانشجویانی که امکان پرداخت کامل شهریه را نداشته و استضعاف مالی ایشان کاملاً محرز شده باشد )

2 – به منظور بهره گیری از توانمندیهای دانشجویان در پیشبرد آموزشی ، دانشجویی ، پژوهشی ، فرهنگی ، پشتیبانی واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی وابسته و ایجاد زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیل از دانشجویانی که دارای شرایط لازم برای انجام کار دانشجویی باشند استفاده می شود که با پرداخت حق الزحمه مبلغی از شهریه دانشجو کسر می شود .

- تعداد 950 نفر دانشجو بر اساس ماده 12 آیین نامه تخفیف شهریه در نیمسال دوم 88/87 اعمال گردید .

تعداد 270 نفر دانشجو بر اساس ماده 1/13 و 2/13 آیین نامه تخفیف شهریه در نیمسال دوم 88/87 اعمال گردید .

تعداد 21 نفر در نیمسال دوم 88/87 از کار دانشجویی استفاده نموده اند

تعداد 200 نفر در نیمسال دوم بر اساس ماده 3 آئین نامه تخفیف شهریه در نیمسال دوم 88/87 اعمال گردید .

 

 


میزان بازدید: 5995

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 188    ديروز: 1750    اين ماه: 27439    تاکنون : 3334158