/ معاونت ها / معاونت دانشجویی و فرهنگی / حوزه دانشجویی / تربیت بدنی

تربیت بدنی

 

 
باسمه تعالی
عنوان رسته : آموزشی ، فرهنگی و هنر
عنوان رشته : مسئول امور تربیت بدنی
تعریف : 
این رشته در بر گیرنده طبقات مشاغلی است که مسئولان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار فعالیتهایی در جهت همکاری در جلب جذب و هدایت دانشجویان به فعالیتهای ورزشی در رشته های مختلف و همکاری در برگزاری مسابقات بین دانشکده های یک واحد ، بین واحد های دانشگاهی و مسابقات دانشگاه های کشور و نیز مشارکت آنان در ورزشهای همگانی می باشد . 
نمونه وظایف و مسئولیتها : 
 فعالیت برای گسترش و تعمیم فعالیتهای ورزشی در دانشگاه و استفاده دانشجویان از لوازم و امکانات ورزشی 
 ترغیب و هدایت دانشجویان به شرکت در فعالیتها و مسابقات ورزشی ، پیشنهاد سرپرستان برای تیمهای مختلف ورزشی به مقام مافوق و همکاری در برگزاری مسابقات و نظارت بر حسن اجرای آنها 
 همکاری و مشارکت در اجرای برنامه های ورزشی 
 جمع آوری آمار و اطلاعات در زمینه فعالیتهای تربیت بدنی 
 کمک در برگزاری المپیادهای ورزشی ، دانشگاه و تهیه گزارشهای لازم برای مقام مافوق 
 تهیه گزارشهای ادواری و موردی از مراحل پیشرفت فعالیتهای ورزشی و یا رکود و توقف فعالیتها برای مقام مافوق 
 انجام سایر امور مربوط طبق تشخیص و اجرای مقام مافوق 
8 - تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی : 
- جهت تشویق دانشجویانی که طول مدت تحصیل در مسابقات ورزشی منطقه ای  سراسری دانشگاه آزاد اسلامی ، مسابقات کشوری ، تورنمنت های بین المللی ( اعم از مسابقات آسیایی ، جهانی و چند کشور ) به مدال دست می یابند به تناسب عناوین قهرمانی ، تخفیف شهریه به شرح ذیل تعلق می گیرد : 
"جدول میزان تخفیف شهریه ورزشی برای دانشحویان قهرمان"
ردیف 
سطوح قهرمانی 
رتبه قهرمانی 
امتیازهای اهدایی 
تأمین کننده اعتبار و تخفیف شهریه 
 
1
 
مسابقات  در سطح مناطق  دانشگاه آزاد اسلامی 
اول 
20./. 
با تأیید  تربیت بدنی واحد و دبیر منطقه  صد در صد  توسط واحد دانشگاهی  مربوطه 
دوم 
15./. 
سوم 
10./. 
 
2
 
 
مسابقات سراسری دانشگاه ، مسابقات قهرمانی کشور 
اول 
30./.
با تأیید تربیت بدنی سازمان مرکزی در مسابقات سراسری و تأیید سازمان تربیت بدنی کشور و تربیت بدنی سازمان مرکزی ودر مسابقات کشوری 50./. سهم سازمان مرکزی و 50./. سهم واحد دانشگاهی مربوطه 
دوم 
25./. 
سوم 
20./. 
 
 8  رشته  های ورزشی مشمول این بند باید در هر سال تحصیلی به تأیید ریاست دانشگاه برسد .
 8  اعطای تخفیف شهریه ،  مشروط به اخذ تعهد کتبی طبق نمونه برگ ( 5/56) ضمیمه مبنی بر همکاری مستمر ورزشکار قهرمان با واحد دانشگاهی و سازمان مرکزی هنگام برگزاری مسابقات داخلی  یا برون مرزی در مدت باقیمانده از طول دوره تحصیل خواهد بود .
 8 تخفیف های فوق الذکر در رشته های تیمی به همه دانشجویان قهرمان ( تیمهای اول ، دوم و سوم ) و مربیان اعزامی که در دانشگاه آزاد اسلامی به تحصیل اشتغال داشته باشند تعلق می گیرد . 
4-8 واحد های دانشگاهی با توجه به تأیید سازمان مرکزی باید تخفیف های اعلام شده را به دانشجویان قهرمان اعطاء کرده و سپس جهت دریافت سهم خود از سازمان مرکزی اقدام کند . 
 8 اعلام  تخفیف های مورد نظر برای یکبار در هر نیمسال تحصیلی ، در نیمسال سال تحصیلی بعد از کسب حکم قهرمانی انجام می شود و چنانچه دانشجویی در طول دوره تحصیلی خود به دفعات موفق به کسب  عناوین قهرمانی شود ، برای هر بار موفقیت از تخفیف مورد نظر بهره مند خواهد شد و در هر صورت در یک نیمسال  بیش از یک بار مشمول تخفیف نمی شود . 
6-8  در مواردی که صدور حکم قهرمانی با تأخیر صادر شود ، واحد با تأیید سازمان مرکزی و با اخذ تعهد از دانشجو طبق نمونه              برگ ( 4/56 ) ضمیمه برای ارائه حکم قهرمانی ، مکلف به اعطای تخفیف می باشد . 
7-8 کلیه قهرمانان کشوری در بدو ورود به دانشگاه  مشروط بر آنکه از تاریخ صدور حکم قهرمانی آنان بیش از سه سال سپری نشده باشد ، مشمول تخفیف های مندرج  در بند( 2 ) جدول می شوند . 
8-8 اعطای تخفیف شهریه  به دانشجویان قهرمان در سطوح قهرمانی آسیا ( نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ) قهرمانی ارتشهای جهان و تورنمنت های بین المللی که به تأیید فدراسیون جهانی مربوطه رسیده باشد ، موکول به تأییدسازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و ارائه حکم قهرمانی و پس از بررسی و تأیید سازمان مرکزی بوده  و از بدو ورود به دانشگاه حسب مورد با اخذ تعهد کتبی طبق نمونه برگ ( 5/56) مبنی بر همکاری مستمر ورزشکار قهرمان با واحد دانشگاهی و سازمان مرکزی هنگام برگزاری مسابقات داخلی یا برون مرزی به ترتیب زیر قابل اجرا می باشد : 
 الف  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی  از بدو ورود به دانشگاه ، مقام اول 60./.  ، مقام دوم 50./. و مقام سوم 40./. ، شهریه در طول دوره تحصیلی ( کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  چهار نیمسال و کارشناسی هشت نیمسال ) معاف خواهند بود . 
ب : در مقاطع  کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای از بدو ورود به دانشگاه مقام اول 50./. ، مقام دوم 40./. ، مقام سوم 30./. شهریه در طول دوره تحصیلی ( کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی چهار نیمسال  و دکترای حرفه ای دوازده نیمسال ) معاف می باشند . 
ج : قهرمانان مقامهای اول ، دوم و سوم مسابقات جهانی جانبازان و معلولین ، شورای همبستگی ورزش بانوان  کشورهای اسلامی ، قهرمانان آسیا و همچنین قهرمانان کشورهای اسلامی از بدو ورود به دانشگاه تا مقطع کارشناسی ارشد ازپرداخت کل شهریه معاف می باشند .
 9-8 قهرمانان مقام های اول ، دوم و سوم مسابقات المپیک ، جهان ، دانشجویان جهان و بازیهای آسیایی از بدو ورود به دانشگاه از پرداخت کل شهریه در تمامی مقاطع تحصیلی معاف می باشند . 
10 -8  دانشجویانی که در مسابقات کشوری و مسابقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی موفق به رکود شکنی کردند به عنوان پاداش برای هربار که رکود شکنی شود یک سکه بهارآزادی و دانشجویانی که در سطح آسیایی موفق به رکود شکنی شوند 2 سکه بهار آزادی و در سطح جهانی و المپیک 3 سکه بهار آزادی و دانشجویانی که در دوران دانشجویی موفق به کسب مدال در مسابقات آسیایی ، جهانی و المپیک می گردند به عنوان پاداش به ترتیب 3،2 و 4 سکه بهار آزادی  اهداء می گردد . 
11  8 دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی موفق به کسب عناوین قهرمانی شوند می توانند از بالاترین تخفیف شهریه تحصیلی استفاده کنند. 
شماره تماس  اداره تربیت بدنی دانشگاه : 2230860-0841 
پرسنل  اداره تربیت بدنی : 
مسئول تربیت بدنی  : آیت ا... فلاحی 
متصدی تربیت بدنی برادران : آیت سلطانیان
متصدی تربیت بدنی خواهران  : طیبه کرمی  
رشته های فعال ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام : 
در بخش برادران : 
شطرنج ، هندبال ، بسکتبال ، والیبال ، فوتسال ، فوتبال ، تنیس روی میز ، بدمینتون ، کاراته ، تکواندو ، جودو ، کشتی آزاد، کشتی فرنگی و دو میدانی 
در بخش خواهران : 
شطرنج ، هندبال ، بسکتبال ، والیبال ، فوتسال ،  تنیس روی میز ، بدمینتون وکاراته
اساتید و کارکنان برادر : 
تنیس روی میز ، والیبال و فوتسال 
اساتید و کارکنان خواهر : 
آمادگی جسمانی 
 
 
عملکرد حوزه درسال تحصيلي 87-86:
 
-         کسب مقام سوم مسابقات جهاني جودو دانشجويان جهان در تايلند توسط آقاي سعيد خسروي نژاد
-        کسب مقام اول مسابقات هندبال برادران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي 
-        کسب مقام اول مسابقات فوتبال کارکنان و اساتيد منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي 
-        کسب مقام اول مسابقات فوتسال خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي 
-        کسب مقام اول مسابقات جودو دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي 
-        کسب مقام دوم مسابقات واليبال خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        کسب مقام سوم مسابقات بدمينتون خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        کسب مقام سوم مسابقات بسکتبال خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        کسب مقام سوم مسابقات آمادگي جسماني خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-    اعزام تيم کاراته خواهران دانشجو به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي و کسب دو مدال نقره و يک مدال برنز انفرادي
-        اعزام تيم هندبال خواهران دانشجو به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي 
-        اعزام تيم تنيس روي ميز خواهران دانشجو به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-       ميزبان مسابقات فوتسال کارکنان و اساتيد  منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي 
 
 
سال تحصيلي 88/87
-    کسب مقام اول مسابقات تکواندو برادران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي و کسب يک مدال طلا توسط آقايان مسعود قاسم آهنگری و يوسف شفيعي  4 مدال نقره 
-        کسب مقام اول فوتسال اساتيد و کارکنان دانشگاههاي استان ايلام
-        کسب مقام اول مسابقات واليبال کارکنان و اساتيد منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        کسب مقام دوم واليبال خواهران دانشجو بين دانشگاهي استان ايلام
-        کسب مقام دوم مسابقات فوتسال خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        کسب مقام دوم مسابقات شطرنج خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-         کسب مقام دوم تنيس روي ميز مسابقات کارکنان و اساتيد  منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-         کسب مقام سوم مسابقات تنيس روي ميز خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي 
-        اعزام و کسب مقام سوم تيمي  شطرنج برادران دانشجو به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي 
-        کسب مقام سوم مسابقات بدمينتون خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        کسب مقام سوم مسابقات واليبال خواهران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        کسب مقام سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتيد منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-    اعزام تيم کشتي آزاد به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي کسب يک مدال نقره توسط آقاي ثامر حيدري و دو مقام پنجم و مقام چهارم تيمي 
-    اعزام تيم کشتي فرنگي به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي کسب يک مدال نقره توسط آقاي اشکان شوهاني و آقاي مجتبي غيابي مدال برنز و دو مقام پنجم و  در مجموع مقام سوم مشترک تيمي 
-    اعزام تيم تکواندو به مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسلامي به ميزباني واحد ساري و کسب سه مدال برنز توسط آقايان جبار عبدولي ، مسعود قاسم آهنگري و          محمد خوش اخلاق
-    اعزام تيم منتخب منطقه 11 به مسابقات بين المللي وکسب مقام چهارم کسب مدال طلا وزن100 +کيلو توسط سعيد خسروي نژاد
-        اعزام تيم دووميداني به واحد اسلام آبادوکسب 3مدال طلا و2برنز
-        ميزبان مسابقات کاراته برادران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی
-        ميزبان مسابقات جودو برادران دانشجو منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        ميزبان مسابقات واليبال کارکنان و اساتيد  منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-    اعزام تيم هندبال به مسابقات سراسري بعنوان نماينده منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي اعزام تيم بسکتبال خواهران به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-    اعزام تيم واليبال کارکنان و اساتيد به مسابقات سراسري بعنوان نماينده منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي به شهرستان  لاهيجان 
-        اعزام تيم تکواندو به مسابقات سراسري به ميزباني واحد تنکابن
-        اعزام تيم بسکتبال خواهران به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-        اعزام تيم هندبال خواهران به مسابقات منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
-    اعزام کليه رشته هاي مصوب سازمان به مسابقات منطقه اي بجز آمادگي جسماني کارکنان واساتيد آنهم بعلت همزماني با امتحانات پايان ترم
 
 
 
 
 
باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد...................
معاونت محترم اداری و مالی 
 
     نظر به این که  حکم قهرمانی اینجانب ..................... دانشجوی رشته ................... واحد ......................
به شماره دانشجویی .............. در رشته ..................... در دست صدور می باشد ، خواهشمند است موافقت فرمائید تخفیف دانشجویی بر اساس آیین نامه تخفیف های دانشجویی برای اینجانب محاسبه و از کل شهریه متعلق کسر شود . 
متقابلاً متعهد می شوم در صورت عدم ارائه حکم قهرمانی تا ثبت نام نیمسال بعدی مبلغ تخفیف را کلاً به حساب دانشگاه                                          به صورت نقدی واریز کنم . 
 
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضاء
 
  
 
 
 
 
 
 
 
(فرم شماره 4/56 )
 
 
 
 
باسمه تعالی
تعهد نامه
 
  متعهد 
     بدین وسیله اینجانب ................... فرزند ........... به شماره دانشجویی .................. رشته تحصیلی ...............
  دارای عناوین قهرمانی در سطح  ................ می باشم تعهد می نمایم که در طول تحصیل  با دانشگاه همکاری مستمر داشته و در کلیه مسابقات اعم از داخلی و خارجی بدون هیچگونه عذر و بهانه ای شرکت نمایم ، در غیر این صورت دانشگاه می تواند کلیه تخفیفات اعطایی موضوع ماده 5 آیین نامه تشویق دانشجویان ممتاز ( تخفیف شهریه تحصیلی ) را از اینجانب مطالبه کرده و اینجانب                                        متعهد به پرداخت آن هستم . 
 
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضاء
 
 
در حضور اینجانب توسط دانشجو امضاء شده است .
مسئول تربیت بدنی واحد 
 
 
 
( فرم شماره 5/56 ) 
 
 
 

میزان بازدید: 6953

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 223    ديروز: 1750    اين ماه: 27474    تاکنون : 3334193