/ معاونت ها / حوزه عمرانی / فضای آموزشی و اداری

فضای آموزشی و اداری

  

 

 
متراژ فضای آموزشی،اداری ،رفاهی و...دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام(مورخه96/2/10)
 
 
ردیف
عنوان
 
متراژ فضا
مترمربع
کاربری
آدرس
1
مرکزآموزشی شماره 1
3692
آموزشی
بلوار دانشجو
2
مرکزآموزشی شماره 2
5632
آموزشی
بلوار دانشجو
3
نماز خانه
237
رفاهی
بلوار دانشجو
4
سرویس بهداشتی
110
رفاهی
بلوار دانشجو
5
بانک
80
رفاهی
بلوار دانشجو
6
اتاق برق
24
سایر
بلوار دانشجو
7
نگهبانی
88
سایر
بلوار دانشجو
8
سالن ورزشی
2566
ورزشی
بلوار دانشجو
9
اداره عمرانی
160
اداری
بلوار دانشجو
10
ساختمان قرنطینه
100
آموزشی
بلوار دانشجو
11
موتور خانه
224
سایر
بلوار دانشجو
12
مجتمع 90 واحدی
10240
آموزشی،اداری، رفاهی،
آزمایشگاهی،کارگاهی
بلوار دانشجو
13
دبیرستان سما
1680
آموزشی
بلوار مدرس
14
آموزشکده سما
4016
آموزشی
رزمندگان-میدان دانش
15
سمای برادران
2129
آموزشی
رزمندگان
 
16
مجتمع خوابگاهی خواهران
4619
رفاهی
محله رزمندگان
1-جمع فضای آموزشی:   22443         
2-  جمع فضای اداری:     3706     
3-جمع فضای خوابگاهی ورفاهی: 5046     
4-  جمع فضای ورزشی:2566     
5- آزمایشگاهی وکارگاهی:1500                                                   6-سایر 112
 
مرکز آمارواحد 
 
 
 

میزان بازدید: 6200

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 260    ديروز: 1750    اين ماه: 27511    تاکنون : 3334230