/ دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 رییس دانشکده :دکتر محمد باقر آرایش

رییس آموزش و پژوهش و فن آوری دانشکده : مریم پورنجف (کارشناس ارشد خاکشناسی)

                 کارشناس دانشکده : سهیلا احمدی (ارشد قفه و حقوق اسلامی)

گروه های آموزشی:

1- ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

 

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

مدیر گروه : دکتر حامد چهار سوقی

اعضای گروه :

دکتر مرجان واحدی دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر محمد باقر آرایش دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر علیرضا پورسعید دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر صفا فرخی دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر حامد چهارسوقی امین دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی

 

2- گروه مدیریت کشاورزی

 

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

مدیر گروه : دکتر رویا اشراقی دکترای تخصصی اقتصاد کشاورزی

 

3-گروه منابع طبیعی

مقطع کارشناسی ارشد اکولوژی جنگل

کارشناس مهندسی منابع طبیعی

کارشناسی نا پیوسته جنگلداری

کاردانی تکنولوژی جنگلداری

مدیر گروه : دکتر علی رستمی

اعضای گروه :

دکتر علی رستمی دکترای تخصصی

مهندس رضا عبدالهی دانشجوی دکتری

مهندس بهروز ناصری

مهندس سینا دیوسالار کارشناسی ارشد

 

4-گروه علوم دامی :

کارشناسی مهندسی علوم دامی

کارشناسی نا پیوسته تولیدات دامی

کاردانی نا پیوسته تولیدات دامی

مدیر گروه :

اعضای گروه:

دکتر منصور احمدی دکترای تخصصی علوم دامی

دکتر علی عباس نیکوند دکترای تخصصی دامپزشکی- بالینی

 

5- گروه زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی نا پیوسته تولیدات گیاهی

کاردانی ماشین های کشاورزی

مدیر گروه :دکتر محمد میرزایی حیدری

اعضای گروه:

دکتر عباس ملکی دکترای تخصصی

دکتر افشین مظفری دکترای تخصصی

مهندس فرزاد بابایی دانشجوی دکترای تخصصی

مهندس یزدان لطفی دانشجوی دکترای تخصصی خاکشناسی

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 12264

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 308    ديروز: 1750    اين ماه: 27559    تاکنون : 3334278