/ معاونت ها / معاونت پژوهشی / رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط باصنعت

رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط باصنعت

رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط باصنعت: جناب آقای کاظم واسطی
 

رزومه جناب آقای واسطی


میزان بازدید: 1330

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 350    ديروز: 1750    اين ماه: 27601    تاکنون : 3334320