/ معاونت ها / معاونت توسعه مدیریت و منابع / امور مالی / مدیر امور مالی

مدیر امور مالی

 مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی: کامران جابری

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی:کارشناسی اشد

                                                  
 
کنترل اسناد صادر شده از سوی همکاران مالی و تایید آن و ارسال به قسمت های صدور چک و ارسال و تحویل به ارباب رجوع و کنترل مغایرات بانکی و کنترل ریز حسابها وکنترل تراز و ارسال آن به مسئولین .
اهم وظایف حوزه مالی:
.      کنترل و ثبت کلیه دریافتها و پرداختها
·        ارائه ترازهای سال مالی به سازمان مرکزی دانشگاه  
·        پرداخت وام های دانشگاه به پرسنل و اساتید شامل : وام مسکن ،وام صندوق پس انداز، وام ضروری ،وام اتومبیل
·        پرداخت حقوق پرسنل دانشگاه

میزان بازدید: 1492

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 249    ديروز: 1750    اين ماه: 27500    تاکنون : 3334219