/ مدیریت امور بین الملل / مدیریت امور بین الملل

مدیریت امور بین الملل

مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی

دکتر بهروز ناصری

دکترای مهندسی منابع طبیعی گرایش اکولوژی جنگل

سوابق:

-ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ایلام

-دبیر منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی

-عضو شورای برنامه ریزی،اداری و اشتغال استان ایلام

-دارای 34 مقاله علمی پژوهشی -ISI و ارائه در همایش های ملی و بین المللی و 4 طرح تحقیقاتی

 

 


میزان بازدید: 1769

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 171    ديروز: 1750    اين ماه: 27422    تاکنون : 3334141