گروه: مزایده و مناقصه

آگهی مزایده بوفه های برادران و خواهران دانشگاه آزا:

آگهی مزایده بوفه های برادران و خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

کد خبر: 576 تاریخ انتشار: 1396/9/21

بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد بوفه های برادران وخواهران دانشگاه را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد تدارکات دانشگاه و یا به سایت دانشگاه مراجعه واسناد شرکت در مزایده را دانلود نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084تماس حاصل فرمایید. ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
برچسب‌ها : آگهی مزایده بوفه های دانشگاه - بوفه خواهران وبرادران واحد - بوفه های برادران - مزایده بوفه ها