گروه: مزایده و مناقصه

گهی استعلام بهاء دستگاه آندازه گیری محیطی Micro cl:

گهی استعلام بهاء دستگاه آندازه گیری محیطی Micro clima و دستگاه کلوین متر مدل SekonicSpectromaster c7000 دانشگاه آزاد

کد خبر: 558 تاریخ انتشار: 1396/8/20

بسمه تعالی د