گروه: مزایده و مناقصه

استعلام امور پشتیبانی شبکه دانشگاه آزاد اسلامی واح:

آگهی استعلام امور پشتیبانی شبکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

کد خبر: 506 تاریخ انتشار: 1396/6/4

بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد امور پشتیبانی شبکه واحد را از طریق استعلام از تاریخ 96/07/01 لغایت 97/07/01 به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها در این زمینه دعوت به عمل می آید.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات ویا به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام مراجعه نمایند.تلفن تماس: 32239067-084
برچسب‌ها : آگهی استعلام - امور پشتیبانی - شبکه دانشگاه