گروه: اطلاعیه ها

قابل توجه دعوت به مصاحبه شدگان دکتری تخصصی ( تکمیل ظرفیت 94 )

کد خبر: 105 تاریخ انتشار: 1394/8/20

به اطلاع دعوت به مصاحبه شدگان دکتری تخصصی ( تکمیل ظرفیت 94) می رساند جهت انجام مصاحبه روز یکشنبه مورخ 24 / 8 / 94 راس ساعت 8 صبح با همراه داشتن مدارک شناسایی ، مستندات پژوهشی ، آموزشی و سوابق تحصیلی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام مراجعه نمایند. روابط عمومی واحد ایلام